Analysis of volatile organic compounds from environmental samples with solid phase microextraction arrow and GC-MS

Anssi Kivinen

University of Helsinki, 2020.

 

Räjähdysaineiden määritys sedimentistä kaasukromatografi-massaspektrometrisesti

Matti Kuula

University of Helsinki, 2020

Comparison of ESI, Unispray, and APCI in LC-MS/MS Analysis of Sarin Metabolite Isopropyl Methylphosphonic Acid

Eka Dian Pusfitasarin

University of Helsinki, 2019

Kemialliseen siirtymään vaikuttavat parametrit ja siirtymän ennustaminen NMR-spektroskopiassa

Sini Aalto

University of Helsinki, 2018

 

Synthesis and Analysis of Some Sulfur-containing Chemical Warfare Agent Metabolites

Tomi Rautanen

University of Helsinki, 2018

 

Passive sampling of chemical warfare agents in the marine environment

Andrea Pruccoli

University of Helsinki, 2018

 

Development of liquid chromatography-mass spectrometric methods for verification of paralytic shellfish poisoning toxins in complex matrices related to environmental contamination and human exposure

Annette Pettersson

University of Helsinki, 2018

Taisteiluaineina käytetyt fenyyliarseeniyhdisteet ja niiden glutationimetaboliittien valmistus sekä toksisuus

Hanna Niemikoski

University of Helsinki, 2016

Chemometric Methods in Plant Metabolomics

Keijo Isomaa

University of Helsinki, 2013

Ionic liquid based extraction methods for sea sediment samples containing chemical warfare agents

Wei Wo

University of Helsinki, 2011

 

Direct Analysis in Real Time (DART) Time of Flight (TOF) Mass Spectrometry in the Analysis of Nerve Agent Degradation Products and Related Compounds

Jenni Taipalus

University of Helsinki, 2011

Panssarisiimalevätoksiinien eristys, esikäsittely ja analytiikka

Mia Halme

University of Helsinki, 2008

Näytteen esikäsittelymenetelmät risiinitoksiinien analytiikassa

Anna-Kaisa Nieminen

University of Helsinki, 2007

Sample preparation and Analysis Methods of Some Chemicals and Metabolites under the Chemical Weapons Convention

Marja-Leena Rapinoja

University of Oulu, 2005

Infrapunaspektroskopia kemiallisen aseen kieltosopimukseen liittyvien yhdisteiden analytiikassa

Essi Pölhö

Analytical Chemistry, University of Helsinki, 2001

 

Avoketjuisten dialkyylisulfidien valmistus

Niina Hokkanen

Organic Chemistry, University of Turku, 2001

Kemiallisten taisteluaineiden hajoamistuotteiden kromatografinen analyysi

Kaisa Viinanen

Analytical Chemistry, University of Helsinki, 2000

 

Saksitoksiinin ja muiden halvaannuttavien äyriäistoksiinien ominaisuuksista, reaktioista, biosynteesistä, synteeseistä ja määritysmenetelmistä

Tytti Hölttä

University of Helsinki, 2000

VX:n ominaisuuksista sekä V-sarjan taistelukaasujen valmistus- ja tuhoamismenetelmistä

Juha Anturaniemi

University of Helsinki, 1997

Sariinista, somaanista ja asetyylikoliiniesteraasista

Helena Aitio

University of Helsinki, 1996

 

Pienimolekyylisten orgaanisten yhdisteiden analysointi misellisellä sähkökineettisellä kromatografialla

Jari Karppanen

University of Helsinki, 1996

Hermokaasujen rakenteista sekä tabuunin, sariinin ja somaanin valmistus ja hydrolyysi

Tapani Korpihete

University of Helsinki, 1995

NMR-spektrometrian sovellutuksia taisteluaineitten tutkimuksissa

Erja Ämmälahti

University of Helsinki, 1994

 

Retentioindeksien toistettavuuteen vaikuttavista tekijöistä kaasukromatografiassa

Päivi Ranta

University of Helsinki, 1994

Kiinteäfaasiuuttopatruunat poolisten orgaanisten yhdisteiden eristämisessä vedestä

Carita Harjula

University of Helsinki, 1992

Liekkifotometridetektorin rakenne, toiminta ja käyttösovellutuksia

Raimo Ketola

University of Helsinki, 1991

Myrkylliset karbamaatit kemiallisina aseina

Kaija Kivi

University of Helsinki, 1988

 

Organofosforiyhdisteiden hajoaminen maaperässä

Paula Halmela-Malinen

University of Helsinki, 1988

 

Kromatografisten ja spektrometristen menetelmien käyttö orgaanisen tuotantoprosessin automaattisessa valvonnassa

Kari Lahtinen

University of Helsinki, 1988

Orgaanisten happojen keräys ja analysointi ilmanäytteistä

Antti Kaipainen

University of Helsinki, 1987

Happamien yhdisteiden (karboksyylihapot, fenolit ja fosforihapot) EC-detektorilla havaittavissa olevien johdosten valmistuksesta: reaktiot ja kinetiikkaa

Ritva Kettunen

University of Helsinki, 1986

 

Nestekromatografin liittäminen massaspektrometriin

Katri Laasenaho

University of Helsinki, 1986

Kiinteät adsorbentit orgaanisten yhdisteiden keräyksessä vedestä

Olli Kostiainen

University of Helsinki, 1985

Asyklisten organofosforiyhdisteiden, niiden prekursorien, hajoamistuotteiden, sukulaisaineiden sekä eräiden muiden kemiallisten aseiden NMR-spektrit

Pia Inkeroinen

University of Helsinki, 1984

 

Organoarsoni- ja arsinihapokkeet ja -hapot ja niiden johdokset

Keijo Pennanen

University of Helsinki, 1984

 

Ilman orgaaniset epäpuhtaudet ja niiden analysointi

Ritva Hurme

University of Helsinki, 1984

Organofosforiyhdisteiden analyysi koliiniesteraasientsyymien inhibitioon perustuen

Kaija Sipponen

University of Helsinki, 1983

 

Orgaanisten yhdisteiden jäämäanalytiikka ilmanäytteistä

Risto Kostiainen

University of Helsinki, 1983

 

Tehokkaiden koliiniesteraasi-inhibiittorien rakenteen, myrkyllisyyden ja inhibitiotehokkuuden välinen korrelaatio

Tarja Zukale

University of Helsinki, 1983

 

Phosphorus-31, carbon-13 and hydrogen-1 Nuclear spin-lattice relaxation in some alkyl methylphosphonates

Häkkinen Anna-Maija

University of Helsinki, 1983

Elektroninsieppausdetektori

Pekka Sunila

University of Helsinki, 1982

 

Yhdisteiden erottuminen suuren erotuskyvyn kaasukromatografiassa: retentioon ja erotuskykyyn vaikuttavista tekijöistä

Marja-Leena Komi

University of Helsinki, 1982

Kaasukromatografin liekki- ja alkali-ionisaatiodetektorien havaitsemismekanismeista

Pekka Ravio

University of Helsinki, 1981

 

Tetrakoordinoitujen pentavalenttisten fosforiyhdisteiden fosfori-31:n kemiallinen siirtymä ja molekyylirakenne

Ulla-Maija Lakkisto

University of Helsinki, 1981

Diatsometaani

Kirsti Kari

University of Helsinki, 1977

Pestisiidien massaspektroskopinen analyysi

Heikki Björk

University of Helsinki, 1973