Licentiate theses

Zearalenonin, T2-toksiinin ja T2-triolin stereokemian tutkimuksia NMR-spektrometrian ja molekyylimekaniikan avulla

Markku Mesilaakso

University of Oulu, 1990

Organofosforiyhdisteiden kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen määrittäminen entsymaattisesti

Kaija Alftan

University of Helsinki, 1989

Alkyylifosfonihappojen alkyylipentafluoribentsyyliestereiden synteesi ja rakennekarakterisointi nestekromatografin, ydinmagneettisen resonanssispektroskopian ja massaspektrometrian avulla

Pekka Lehtonen

University of Helsinki, 1981

Sillanpääatomeihin sitoutuneiden atomien tai ryhmien vaikutuksesta 1-fosfa-2,6,7-triokabisyklo(2.2.)oktaanin 1H-, 31P- ja 13C-resonanssispektreihin sekä elektronipommmitusionisaation aiheuttamiin pilkkoutumisreaktioihin

Hilkka Kenttämaa

University of Helsinki, 1980