I videon visas hur man medicinerar kon genom injicering i muskeln och med tub i juvret samt vilka material som behövs. Videon är gjord med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden inom projektet Työtavoilla tulosta maitotiloille (”Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat”).