Selles videos räägitakse lauda jalutushoovist, ventilatsioonist, LED-valgustusest, sõrgade värkimisest, sõnnikueraldusest ja korjusehoidlast. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille (Piimafarmide