Antibiootikumijääke piimas mõõdetakse Delvotestiga. See video näitab Delvotestiks vajlikke vahendeid, proovi võtmist ja tulemuste tõlgendamist. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").