Selles videos mastiiditesti kohta näitame proovi võtmisele eelnevat eeltöötlust, proovi võtmiseks vajalikke materjale ja proovi võtmist. Näidatakse ka proovide säilitamist ja saatmist. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").