Soluista elimistöksi -jakson ohjattu mikroskopointi: sidekudos ja rasvakudokset