Aineesta elämää
Professori Hannu Sariola: Mitä on elämä?
Professori Mikael Fortelius: Elottomaan ikuistettu elämä

Puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen