Spektroskopiaa - UV-VIS, laitteisto, kvantitatiivinen mittaus Lambert-Beer

More videos in the series