Diskussionstillfället "Samhörighet – en tillgång för universitetssamfundet"
En diskussion om gemenskapens betydelse för universitetssamfundet. Temat dryftas av förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen, Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus Kai Nordlund, biträdande professor Kirsi Mikkonen från Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten samt Sophie Nyyssönen från Helsingfors universitets studentkår. Diskussionsspråket är engelska.