Kommunikation om forskning -animation. Kommunikation om forskning ökar det vetenkapliga genomslaget.