Valon aaltoluonne: diffraktio, interferenssi, polarisaatio, diffraktio. Aallonpituuden ja nopeuden määrittäminen. Mikroaallot, valon osoittaminen sähkömagneettiseksi aaltoliikkeeksi.