Om du drömmer om att bli lärare, informatör, författare, eller översättare är kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer något för dig. Utifrån dina egna intressen väljer du att studera antingen språk eller litteratur.

Se videon där kandidatprogrammets studerande berättar om studierna och studielivet. Se också programmets egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.