Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vuosipäivä 27.1.2021, iltapäivätilaisuus.
University of Helsinki Faculty of Medicine Anniversary Day on Jan 27, 2021. The afternoon event.
Årsdagen 2021 av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, eftermiddagsevenemang.
Kari Reijula, Risto Renkonen, Kari Tikkinen, Eeva Pyörälä & Jouko Lönnqvist