Pääjohtaja, dosentti Jussi Nuorteva: Tietotulva, oikea ja väärä tieto
Kansleri, professori Ilkka Niiniluoto: Miten tieto muuttuu viisaudeksi ja sivistykseksi?
Tilaisuuden puheenjohtaja: Vararehtori, professori Kimmo Kontula
Luentosarjan avaa yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson.