Illan aikana esitellään kotimaisia tuloksia tuotantoeläinten hyvinvointitutkimuksesta.\n\nSian hyvinvointi ja hyvinvointitutkimus Suomessa, prof. Anna Valros, eläinlääketieteellinen tiedekunta\nHY Naudan hyvinvointi ja hyvinvointitutkimus Suomessa, dosentti Laura Hänninen, eläinlääketieteellinen tiedekunta\nHY Kalkkunan hyvinvointia ja kuljetusta koskevan eläinsuojelulainsäädännön tulkinta Suomessa, VTT Birgitta Wahlberg, Åbo Akademi\nPuheenjohtajana toimii professori emeritus Hannu Saloniemi.

More videos in the series