Ionisoivan säteilyn havaitseminen. Säteilylajien tunnistaminen. Läpäisy, heikkeneminen. Puoliintumisaika.

Huom! Radioaktiivisuus ei enää kuulu Opelab II -kurssiin. Tällä videolla voi kuitenkin korvata luentoläsnäolon.