Selles videos käsitletakse õppelauda ümberehitustöödega seotud üldiseid teemasid. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille (Piimafarmide