Denna inspelning är avsedd för lärare vid universitetet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen går man igenom bedömning av prestationer genom Sisus genomföranden. Inspelningen hanterar inte bedömning i Moodle, Examinarium eller på andra sätt än Sisus genomföranden.

Innehåll:
0:30 Om bedömning av undervisning i Sisu
2:16 Min undervisning-sida
2:56 Sammanfattning av genomförande
4:05 Inställningar för bedömningen
5:55 Deltagarlistan
9:51 Gemensamma uppgifter om bedömningen
11:42 Gemensamma uppgifter av prestationer
15:19 Bedömning av studerande
16:20 Bekräftning av bedömningar

#sisu #bedömning