Tämä tallenne on tarkoitettu Helsingin yliopiston opettajille Sisun käytön tueksi. Tallenteella käydään läpi suoritusten arviointi toteutuksen kautta. Tallenteella ei käsitellä Moodlessa, Examinariumissa tai muuten kuin Sisun toteutuksien kautta arvioitavia suorituksia.

Sisältö:
0:25 Yleisesti toteutuksista ja arvioinnista Sisussa
1:25 Opetukseni-sivu ja toteutuksen valitseminen
2:05 Toteutuksen yhteenveto ja useaan opintojaksoon liitetyn toteutuksen tunnistaminen
2:25 Arviointi-välilehden näkymä
2:54 Arvioinnin asetukset
4:19 Osallistujalista
6:42 Arviointilomake
7:57 Arvioinnin tiedot (arviointiperusteet, vastaavat arvioijat ja palautetilaisuuden tiedot)
9:58 Arviointien yhteisten tietojen muokkaaminen
13:08 Opiskelijoiden arvosanojen lisääminen
13:43 Arviointien vahvistaminen

#sisu #arviointi