05:28 Lääkehoidon arviointiosaamisen opetus osana farmaseutin tutkintoa - Marja Airaksinen
18:15 Farmasian opiskelijoiden lääkehoidon arviointiosaaminen: Miten harjoittelun aikaista oppimista tulisi kehittää? - Heljä Mäkinen
33:41 Lääkehoidon arviointi osana 2. harjoittelua - kysely opetusapteekeille - Heidi Mikkola
54:30 Kokemuksia LHA-asiantuntijuuteen täydentävästä käytännön harjoittelusta (UEF) - Piia Siitonen
1:10:06 Lääkehoidon arviointitehtävän toteuttaminen osana apteekkiharjoittelua omassa opetusapteekissa - Sonja Kallio
1:28:19 Kokemuksia etätuutoroinnista - Anne Uusitalo
1:33:41 LHA-tuutorointi sairaala-apteekissa - Anna Kosola
1:49:50 Työpajojen purku (valitettavasti LHA-tutorverkostojen kehittäminen -työpajan purkuosion puhe kuuluu erittäin huonosti, mutta Flinga-sivun asioita voi videolta lukea)
2:17:42 Päivän päätös - Heidi Mikkola