Kevään 2021 Fysikaalisen Klimatologian (3op) kurssin kolmannen luennon nauhoite (ZOOM, ti 9.2.2021)