Ikimetsissä soi saha ja teollisuus vie kaloilta joet. Suomen metsät kasvavat rahaa enemmän kuin koskaan. Samalla maamme uhanalaiset lajit tarvitsevat metsiä selvitäkseen. Merilohi nousee 40 Itämeren jokeen aiemman 200 sijaan, mutta saamme puhdasta vesivoimaa. Kännyköihin metallia tuottavien avolouhosten ympäristövaikutukset huolestuttavat. Pitäisikö luontomme museoida turisteille? Mitä metsillämme, mineraaleillamme ja vesivaroillamme tulisi tehdä?

Kamppailu luonnonvaroista -tapahtumassa on kolme sähäkkää keskustelua kolmesta eri aiheesta: metsistä, vedestä ja mineraaleista. Metsistä puhuvat Olli Tahvonen, Kirsi Mikkonen ja Anni Arponen, vedestä Antti Belinskij, Janne-Markus Rintala ja Suvi Ignatius, mineraaleista Anni Huhtala, Kai Kokko ja Petri Peltonen. Mineraalikeskustelun alustaa Jan Weckström, joka on tutkinut Talvivaaran lähivesistöjen tilaa. Tilaisuuden juontaa Ville Blåfield.

Tapahtuma on osa Tiedekulman Hope for Globe -teemaa, jossa tieto lisää toivoa. Katso koko ohjelma: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/ohjelma/hope-for-globe

More videos in the series