Professori Ulla-Maija Forsberg: Suomen kielen synty
Professori Henrik Meinander: Nykykieli aikansa kuvastimena
Tilaisuuden puheenjohtaja: Vararehtori, professori Kimmo Kontula