Om frågor kring livsmedel, lantbruk eller miljöfrågor intresserar dig kan geografi, lantbruksekonomi eller miljövetenskaper vara din grej.

Se videon där kandidatprogrammens studerande berättar om studierna och studielivet. Se också programmens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.