I videon om mjölkningsapparater förevisas bruk av tvättmedel, arbetssäkerhet, kontroll av rengöringsresultat och säkerställande av produktionshygienen. Videon är gjord med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden inom projektet Työtavoilla tulosta maitotiloille (”Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat”).