DigiTala-hanke (2019-2023) kehittää digitaalisen apuvälineen puhumisen arviointiin esimerkiksi ylioppilastutkinnon kaltaisissa isoissa ja tärkeissä kielikokeissa. Uutta kieliteknologiaa hankkeessa luovat ja hyödyntävät pedagogiikan, tekniikan ja fonetiikan asiantuntijat Helsingin yliopistosta (rahoituspäätös 322619), Aalto-yliopistosta (rahoituspäätös 322625) ja Jyväskylän yliopistosta (rahoituspäätös 322965).

DigiTala-forskningsprojekt (2019-2023) utvecklar ett digitalt verktyg för bedömning av muntlig språkfärdighet i stora och viktiga språktest såsom finska studentexamen. Ny språkteknologi skapas och utnyttjas i projektet av experter i pedagogik, teknik och fonetik från Helsingfors universitet (finansieringsbeslut 322619), Aalto-universitetet (finansieringsbeslut 322625) och Jyväskylä universitet (finansieringsbeslut 322965).

The DigiTala (2019-2023) research project develops a digital tool to assess oral language in high-stakes tests in Finland. The project is financed by the Academy of Finland 2019-2023, and combines expertise in speech and language processing, language education and phonetics at the University of Helsinki (grant number 322619), Aalto University (grant number 322625) and the University of Jyväskylä (grant number 322965).