Siin näeme, kuidas lehm saab ravimit - video näitab ravimite manustamiseks vajalikke vahendeid, ravimite süstimist lihasesse ja antibiootikumide manustamist udarasse. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").