Publications

Scientific articles (peer-reviewed):

Peltola, Marja (2020). Everyday consequences of selectiveness. Borderwork in the informal sphere of a lower secondary school in the metropolitan area of Helsinki, Finland. British Journal of Sociology of Education 42 (1), 97-112.

 

Academic presentations:

Luoma, Tiina. Hidden attainment grouping: an ethnographic study in an urban Finnish lower secondary school. Student Grouping Symposium. UCL Institute of Education, London, UK. 30.3.2021.

Luoma, Tiina. Etnografinen tutkimus oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksista urbaanissa yläkoulussa. Kasvatustieteen päivät, Helsinki. 15.12.2020.

Oittinen, Riikka, Peltola, Marja & Bernelius, Venla. Kaupunkikoulun kehittäminen oppilaspohjan eriytymisen näkökulmasta. Kasvatustieteen päivät, Helsingin yliopisto, 15.12.2020.

Luoma, Tiina. Erilaisista taustoista tulevien oppilaiden oppimisen ja osallistumisen mahdollisuudet: etnografinen tutkimus urbaanissa yläkoulussa. Nuorisotutkimuspäivät, Tampere. 6.11.2020.

Oittinen, Riikka. Etnografinen tutkimus nuorten alueellisten elämän osa-alueiden eriytymisestä paikallisessa koulussa ja naapurustossa. Nuorisotutkimuspäivät, Tampereen yliopisto, 6.11.2020.

Peltola, Marja. Rajaamista, rajanylityksiä ja rasismia – etnisyyden neuvottelut monietnisessä kouluyhteisössä. Nuorisotutkimuspäivät (online), 5.11.2020.

Peltola, Marja. School and social inequalities – School segregation and locality in the project “Local Educational Ethos”. INEQ Research Seminar, Helsinki, 29.10.2020.

Luoma, Tiina & Oittinen, Riikka. Eriytyvät koulut ja kaupunginosat - kasvatustieteellinen ja kaupunkimaantieteellinen näkökulma ilmiön tarkasteluun. Kasvatustieteen päivät, Joensuu. 21.11.2019.

Peltola, Marja. Yläkoulun arkea tutkimassa eriytyneessä kaupungissa – ensimmäisiä havaintoja aineistosta. Kasvatustieteen päivät, Joensuu, 21.11.2019.

Oittinen, Riikka. Koulu naapuruston peilinä? – Tutkimus siitä, miten koulu- ja paikallisyhteisö voivat tasoittaa kaupungin eriytymisen kielteisiä vaikutuksia. Maantieteen päivät, Vaasan yliopisto, 23.10.2019

Oittinen, Riikka & Luoma, Tiina. Hyvin toimivia peruskouluja ja kaupunkien eriytymisen haasteita tutkimassa - Kaupunkimaantieteilijä ja kasvatustieteilijä samalla kentällä. Maantieteen päivät, Vaasa. 24.10.2019.

Peltola, Marja. Paikallisen koulutuseetoksen jäljille lähtemässä – katsaus alkavaan LEE-hankkeeseen. Kasvatustieteen päivät, Tampere, 16.11.2018.