Output

Submitted manuscripts

Kuurne, Kaisa & Leppo, Anna: A Battle Over Birth – Contestations, Lived Experienced and the Restriction Policies of Finnish Birth Care in the COVID-19 Pandemic. In: Social Control Policies - Governing Human Lives and Health in Times of Pandemics. Eds: Matilda Hellman, Tom Kettunen, Saara Salmivaara & Janne Stoneham.

In Finnish:

Vihreäsalo, Keiju. Häpeä, objektivointi ja vastarinta synnytysväkivaltatarinoissa. Submitted, Sukupuolentutkimus-lehti.

Published articles and working papers (in Finnish)

Kuurne, Kaisa (2020). Korona kietoo kohtalomme yhteen. Lääkärilehti 22/2020, vsk 75

Kuurne, Kaisa, Rouhe, Hanna & Pietikäinen, Johanna (2021). Koronarajoitukset ahdistivat erityisesti ensisynnyttäjiä. Lääkärilehti 1-2/2021, vsk 76.

Kuurne, Kaisa (2021). Mistä viime vuosien synnytysaktivismi kertoo? Kätilölehti 1/2021.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2021). Kuinka tuottaa jatkuvuutta ja turvaa sairaalasynnytyksessä? Kätilölehti 2/2021.

Vihreäsalo, Keiju (2021). Synnytysväkivaltakokemuksista kohti kohtaamista ja itsemääräämisoikeutta. Kätilölehti 3/2021.

Kuurne, Kaisa & Vieno, Atte (forthcoming) Developing the concept of belonging work for social research. Sociology.

Conference presentations (in Finnish)

Itkonen, Eeva (2021). Synnyttäjien ja synnytyslääkärien neuvottelut keisarileikkaustoiveesta suomalaisessa äitiyshuollossa. [Negotiations between birth-givers and obstetricians on the desire for caesarean section in Finnish maternity care.] The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.-12.3.2021.

Kuurne, Kaisa & Leppo, Anna (2021). Kamppailu synnytyksestä – Synnytyssairaaloiden koronarajoitukset, odottajien liikehdintä ja rajoitusten aikaiset synnytyskokemukset. The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.-12.3.2021.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2021). Jatkuvuuden synnyttäminen. Vuoronvaihto synnytyssalikätilöiden kertomuksissa. The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.-12.3.2021.

Seminar presentations and hearings (in Finnish)

Kuurne, Kaisa (2020). Rankat synnytyskokemukset, hoitokäytännöt ja kohtaamiset ammattilaisten kanssa. Seminar talk in Traumatisoitumisen kirjo raskaus- ja vauva-ajalla organized by Perinataalimielenterveys ry. 30.11.2020.

Kuurne, Kaisa (12.3.2021, HUS). Synnyttäjän itsemääräämisoikeus, huonot synnytyskokemukset ja synnytyskulttuurin murros. Asiantuntija, synnyttäjän itsemääräämisoikeuden toteutumista tarkasteleva työryhmä.

Kuurne, Kaisa (6.5.2021, Seinäjoen keskussairaala, Naistentautien ja synnytysten toimintayksikkö). Suomalaisen synnytyskulttuurin murros- hanke: Synnytysaktivismi, -kokemukset ja hoitokäytännöt. Avohuollon koulutuspäivä.

Blogs and research bulletins (in Finnish)

Kuurne, Kaisa (2020). Miksi kanssakäymistä jatketaan koronaepidemiasta huolimatta, ja mitä asialle voidaan tehdä? Ilmiö - Sosiologinen media kaikille. 25.3.2020.

Kuurne, Kaisa & Sarlio-Nieminen, Johanna (2020). Synnytysosastojen koronarajoitukset paljastavat synnyttäjien ja sairaalan näkökulmaerot. Perheyhteiskunta-blogi - Tutkimuksen innoittamia puheenvuoroja läheissuhteista. 12.6.2020.

Events organised

Book Talk. Barbara Katz Rothman: Biomedical Empire. Lessions Learned from the Covid-19 Pandemic. Online event, 29.4.2021.

Panel discussion (in Finnish): "Suomalaisen synnytyskulttuurin murros: Synnytyskokemukset, synnyttäjien liikehdintä ja äitiyshuollon haasteet" with PI, D.Soc.Sc. Kaisa Kuurne, prof. Sirpa Wrede & MD Tiina Taka-Eilola lead by D.Soc.Sc. Keiju Vihreäsalo. The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.-12.3.2021.