Output

Submitted manuscripts

Leppo Anna & Itkonen Eeva (submitted) Institutionalisation of Emotion and Desire. Encounters between Maternity Care Professionals and Pregnant Women at “Fear Clinics”. In: Culture Unbound (Special issue “Intimacy beyond the familiar”).

In Finnish:

Vihreäsalo, Keiju. Häpeä, objektivointi ja vastarinta synnytysväkivaltatarinoissa. Submitted, Sukupuolentutkimus-lehti.

Published articles and working papers 

Kuurne (Ketokivi), K. & Leppo, A., (2021) A Battle over Birth: Contestations, lived experiences and the restrictive policy of Finnish birth care in the Covid-19 pandemic. (Hyväksytty/In press) Governing Human Lives and Health in Pandemic Times. Routledge.

Kuurne, Kaisa & Vieno, Atte (forthcoming) Developing the concept of belonging work for social research. Sociology.

Published articles and working papers (in Finnish)

Itkonen, Eeva (2021). Toiveena keisarileikkaus. Kätilölehti. 126, 6.

Kuurne, Kaisa, Rouhe, Hanna & Pietikäinen, Johanna (2021). Koronarajoitukset ahdistivat erityisesti ensisynnyttäjiä. Lääkärilehti 1-2/2021, vsk 76.

Kuurne, Kaisa (2021). Mistä viime vuosien synnytysaktivismi kertoo? Kätilölehti. 126, 1.

Leppo Anna (2021): Synnytys pandemian aikaan. Kätilölehti. 126, 5, s. 22-23.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2021). Kuinka tuottaa jatkuvuutta ja turvaa sairaalasynnytyksessä? Kätilölehti. 126, 2.

Sarlio-Nieminen, Johanna (2021). Kätilötieteen pitkä synnytys. Kätilölehti. 126, 4.

Vihreäsalo, Keiju (2021). Synnytysväkivaltakokemuksista kohti kohtaamista ja itsemääräämisoikeutta. Kätilölehti. 126, 3.

Kuurne, Kaisa (2020). Korona kietoo kohtalomme yhteen. Lääkärilehti 22/2020, vsk 75.

Conference presentations

Kuurne Kaisa & Leppo Anna: A Battle over Birth – Contesting Restrictive Policies in Finnish Birth Care in the COVID-19 Pandemic. Presentation at the online conference 15th European Sociological Association Conference, University of Barcelona, 3.9.2021

Conference presentations (in Finnish)

Itkonen, Eeva (2021). Synnyttäjien ja synnytyslääkärien neuvottelut keisarileikkaustoiveesta suomalaisessa äitiyshuollossa. [Negotiations between birth-givers and obstetricians on the desire for caesarean section in Finnish maternity care.] The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.3.2021.

Kuurne, Kaisa & Leppo, Anna (2021). Kamppailu synnytyksestä – Synnytyssairaaloiden koronarajoitukset, odottajien liikehdintä ja rajoitusten aikaiset synnytyskokemukset. The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.3.2021.

Leppo Anna: Raskaus ja synnytys: Hoiva ja hoito yhteiskunnallisina ilmiöinä. Esitelmä online-seminaarissa ”Synnytyksen hoidon jatkuvuudet ja katkokset – Monitieteinen webinaari”, Helsingin yliopisto, 29.11.2021

Sarlio-Nieminen, Johanna (2021). Jatkuvuuden synnyttäminen. Vuoronvaihto synnytyssalikätilöiden kertomuksissa. The Annual Sociological Conference, University of Helsinki (online). 11.3.2021.

Seminar presentations and hearings 

Leppo Anna: Maternity and Child Health Clinics in Finland: Historical Roots and Contemporary Developments. Presentation at the online seminar “Global Dialogue on Maternal and Child Health and Wellbeing”, Miyagi Gakuin Women’s University, Japan, 10.12.2021.

Seminar presentations and hearings (in Finnish)

Kuurne, Kaisa (2020). Rankat synnytyskokemukset, hoitokäytännöt ja kohtaamiset ammattilaisten kanssa. Seminar talk in Traumatisoitumisen kirjo raskaus- ja vauva-ajalla organized by Perinataalimielenterveys ry. 30.11.2020.

Kuurne, Kaisa (12.3.2021, HUS). Synnyttäjän itsemääräämisoikeus, huonot synnytyskokemukset ja synnytyskulttuurin murros. Asiantuntija, synnyttäjän itsemääräämisoikeuden toteutumista tarkasteleva työryhmä.

Kuurne, Kaisa (6.5.2021, Seinäjoen keskussairaala, Naistentautien ja synnytysten toimintayksikkö). Suomalaisen synnytyskulttuurin murros- hanke: Synnytysaktivismi, -kokemukset ja hoitokäytännöt. Avohuollon koulutuspäivä.

Kuurne, Kaisa (10.9.2021, HUS Naistenklinikka). Synnytyskulttuurin tulevaisuus ja synnyttäjälähtöisyys. Aamuluentosarja.

Blogs and research bulletins (in Finnish)

Kuurne, Kaisa (2020). Miksi kanssakäymistä jatketaan koronaepidemiasta huolimatta, ja mitä asialle voidaan tehdä? Ilmiö - Sosiologinen media kaikille. 25.3.2020.

Kuurne, Kaisa & Sarlio-Nieminen, Johanna (2020). Synnytysosastojen koronarajoitukset paljastavat synnyttäjien ja sairaalan näkökulmaerot. Perheyhteiskunta-blogi - Tutkimuksen innoittamia puheenvuoroja läheissuhteista. 12.6.2020.