Let's Move It

Let's Move It project consists of:

  1. RCT study (2015-2017); a large-scale field trial where the program's impact on over 1100 students' physical activity and motivation to be physically active was tested.
  2. Key project (2016-2018) that aimed at the utilization of the research findings and in which Let's Move It intervention activities were further developed and disseminated nationally.

---

Let’s Move It -hankekokonaisuus koostuu:

  1. vaikuttavuustutkimuksesta (2015-2017), jossa testattiin Let’s Move It -ohjelman vaikutuksia opiskelijoiden liikkumiseen ja liikuntamotivaatioon yli 1100 opiskelijaa kattavassa kenttäkokeessa
  2. tutkimuksen hyödyntämiseen tähtäävästä kärkihankkeesta (2016-2018), jossa edelleenkehitettiin ja levitettiin Let’s Move It -toimenpiteitä kansallisesti. 

Events / Tapahtumat:
Motivoiden liikkeelle -aamiaistapahtuma 31.5.2018
Let's Move It Closing Seminar 4.2.2019 

Funding / Rahoittajat:
Opetus- ja kulttuuriministeriö / Ministry of Education and Culture (2012-2018)
Sosiaali- ja terveysministeriö / Ministry of Social Affairs and Health (2013-2015)
Suomen Akatemia / Academy of Finland (2016-2018)