Activities

Activities of the JustDe research project. Photo of people taking notes.

 

JustDe project activities combine scientific and popular publications, seminars and workshops for scientific audiences and key stakeholders, public talks, and close collaboration with other research projects related to the topic, e.g. BEMINE. We started with a Kick-off seminar in November 2018 with more than 50 key stakeholders to discuss JustDe starting points and goals.

Events

N.b. Due to the ongoing pandemic, all physical JustDe events that were planned for the coming spring are by necessity postponed.

JustDe Reference Group meeting 9.6 2020. The meeting was conducted as a virtual meeting.

Yhtä jalkaa -työpaja in Helsinki 29.10 2019 (collaboration)

JustDe stakeholder seminar in Helsinki 1.10 2019

Pia Bäcklund, Tomas Hanell & Johanna Tuomisaari: Kyselytutkimuksen ensimmäiset tulokset:

 

Kati-Jasmin Kosonen: Ajankohtaista MAL-verkostosta

 

BEMINE research project conference 14.6 2019 (collaboration)

International reference group meeting in Helsinki 13.6 2019

Reference group meeting in collaboration with BEMINE-project 7.2.2019.
Agenda: survey for municipal council members.  The survey will be launched during March! 

JustDe kick-off 1.11.2018

Presentations

Johanna Tuomisaari: Kaupunkiseutujen ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset – itsehallinnon ”järkevää delegointia” vai päätöksenteon ”pyhä liturgia ilman perusteluja”? Presentation at Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 12-13 November 2020.

Tomas Hanell: Urbanisering? Några randanmärkningar. Presentation at Agenda Talk, 17 September 2020

Pia Bäcklund: Planning as an Investment and Politics of Regional Inequity. Presentation at the Helsinki Inequality Initiative Research Seminar, 29 Janu­ary 2020, University of Helsinki, Finland.

Tomas Hanell: Geographies of Quality of Life in the EU. A Quantitative Assessment of Territorial Inequality in Human Capabilities. Presentation at the Helsinki Inequality Initiative Research Seminar, 18 Decem­ber 2019, University of Helsinki, Finland.

Tomas Hanell: Alueiden hyvinvoinnin mittaaminen ja vertailu. Presentation at the Regional Council of Helsinki-Uusimaa, 19 December 2018, Helsinki, Finland.

Tomas Hanell: Euroopan Unionin elämänlaadun maantiede – kuvastavatko EU:n viralliset alueelliset rakenneindikaattorit tätä?. Presentation at Työ- ja elinkeinoministeriön aluetutkimusseminaari 2018, 11 December 2018, Helsinki, Finland.

Tomas Hanell: Measuring the objective or objectifying the measure? The tyranny of New Philistinism in setting quantitative goals for EU territorial policy. Presentation at Tartu Planeerimiskonverents 2018, 1 November 2018, Tartu, Estonia.

societal impact

Bäcklund, P. & Kanninen, V. (2021). Vieraskynä: Raasepori rajaseutuna vai osana kasvavia kaupunkiseutuja?. Etelä-Uusimaa, 18.2 2021, p. 8.

Hanell, T. (2021). Koetaanko Uudellamaalla hyvää elämää?. In R. Tuomi & J. Jokelin (Eds). Uudenmaan tulevaisuuskirja. Polkuja vuoteen 2050, 45-51. Uudenmaan liitto, Helsinki.

Bäcklund, P. (2021). Osallisena Uudellamaalla – eli siis missä ja miten?. In R. Tuomi & J. Jokelin (Eds). Uudenmaan tulevaisuuskirja. Polkuja vuoteen 2050, 274-277. Uudenmaan liitto, Helsinki.

Pia Bäcklund, "Aluei­ta suun­ni­tel­laan uusien so­pi­mus­ten avul­la – muut­taa­ko se kä­si­tys­täm­me de­mo­kra­tias­ta?", article in Tutkijan ääni, published 12.11 2020.

Tomas Hanell, partaking in "Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia, RIS Boost -työpaja: Ihmisten kaupunki", 3.11 2020.

Tomas Hanell features in the popular science podcast series "Vetskap", podcast nr 18: "Sorgsen i stan?" on the theme urbanisation (58 minutes), produced by Hbl and Svenska litteratursällskapet, published 27.10 2020.

Pia Bäcklund, chair of the Smart City conference 28.9 2020

Tomas Hanell, interview in Vasabladet 28.9 2020.

Tomas Hanell, interview by YLE 23.9 2020.

Pia Bäcklund, interview in Helsingin uutiset, 8.9 2020

Pia Bäcklund, interwiev in Yliopisto-lehti 2.9 2020

Tomas Hanell, interview in Ilta-Sanomat 24.8 2020

Pia Bäcklund: FORMAS – Swedish Research Council, Advisor.

Johanna Tuomisaari: Kiinteistöuutiset, article "Tuore väitöskirja: Strateginen yleiskaava – ajattelumalleja ja toimintaa", interview.

Pia Bäcklund: Ministry of the Environment, Finland, publication ”Selvitys asiakkaiden kokemuksista maankäytön muutoshankkeissa” Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:33, Scientific Advisor.

Tomas Hanell: ESPON European Grouping on Territorial Cooperation, Grand-Duchy of Luxembourg, project "Quality of life measurements and methodology", Advisory Group Member.

Related publications

Niemi, E. (2021). Sopimusperustaisen kaupunkiseutusuunnittelun legitimiteetti : demokraattisuus ja osallistuminen MAL-sopimusmenettelyissä. Master's thesis, University of Helsinki, Faculty of Science, Master's Programme in Urban Studies and Planning.

Ogbeide, E. & Kallio, M. (2019). Selvitys asiakkaiden kokemuksista maankäytön muutoshankkeissa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:33. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-040-8. (Selvityksen asiantuntijajäsen Pia Bäcklund).

Tuomisaari, J. (2019). Epävarmuuden edessä: Kuntien strateginen kaavoitus joustavana käytäntönä. Tampereen yliopiston väitöskirjat 150. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1296-1

Hanell, T. (2019). Hyvästä rengistä huonoksi isännäksi: kvantifikaatioimperatiivi yhdyskuntasuunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu-Lehti, 57(3), 9-23. https://doi.org/10.33357/ys.86009

Mäntysalo, R., Tuomisaari, J., Granqvist, K., & Kanninen, V. (2019). The Strategic Incrementalism of Lahti Master Planning: Three Lessons. Planning Theory & Practice, DOI: 10.1080/14649357.2019.1652336.

Cebotari, S., Hanell, T., & Lang, T. (2019). Translating Scientific Results: Encouraging Reflective Policies as a Chance for Change. In Lang, T., & Görmar, F. (Eds.). Regional and Local Development in Times of Polarisation. Re-thinking Spatial Policies in Europe (pp. 369-382). Palgrave Macmillan, Singapore.

Bäcklund, P. (2019). Governing a just future: what and how to govern? - commentary to JonesFennia 197: 1, 137-140.

Schmitt, P., & Smas, L. (2019). Shifting Political Conditions for Spatial Planning in the Nordic Countries. In Politics and Conflict in Governance and Planning : Theory and Practice (pp. 133–150). New York & London. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-160467

Zimmermann, K., Harrison, J. & Galland, D. (eds) (2019 forthcoming). Metropolitan Regions, Planning and Governance. Springer International Publishing.

Galland, D. & Tewdwr-Jones, M. (2019) Past, present, future: the historical evolution of metropolitan planning conceptions and styles. In: Zimmermann, K., Harrison, J. & Galland, D. (eds) (2019 forthcoming). Metropolitan Regions, Planning and Governance. Springer International Publishing.

Galland, D. & Harrison, J. (2019) Conceptualising metropolitan regions: How institutions, policies, spatial imaginaries, and planning are influencing metropolitan development. In: Zimmermann, K., Harrison, J. & Galland, D. (eds) (2019 forthcoming). Metropolitan Regions, Planning and Governance. Springer International Publishing.

Galland, D. & Grønning, M. (2019). Spatial consciousness, in A.M. Orum (Ed.) Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. John Wiley & Sons Ltd. (in press; forthcoming).

Gustafsson, S., Hermelin, B., & Smas, L. (2018). Integrating environmental sustainability into strategic spatial planning : the importance of management. Journal of Environmental Planning and Management. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1080/09640568.2018.1495620

Smas, L. (2017). Urban Contractual Policies in Northern Europe (Nordregio Working Paper). Stockholm: Nordregio. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5163

Mäntysalo, R. & Bäcklund, P. (2018). Flexibly networked, yet institutionally grounded: The governance of planning. In Gunder, M. & Manadipour, A. & Watson, V. (eds.): The Routledge handbook of planning theory, 237-249. Routledge, New York & Abingdon.

Jokinen, A., Leino, H.,  Bäcklund, P. & Laine, M. (2018). Strategic planning harnessing urban policy mobilities: The gradual development of local sustainability fix. Journal of Environmental Policy & Planning 20: 5, 551-563.

Bäcklund, P., Häikiö, L., Leino, H. & Kanninen, V. (2017). Bypassing publicity and transparency for getting things done: between informal and formal planning practices in Finland. Planning Practice & Research.

Bäcklund, P., Ruokolainen, O., Kallio, KP. & Häkli, J. (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa (The positioning of citizen participation in city-regional spatial planning). Suomen Maantieteellinen Aikakauskirja Terra (Geographical Journal Terra) 129: 3, 159–169.

Kanninen, V. & Bäcklund, P. (2017). Institutionaalisen osallistumisen rajat (Limits to institutional participation). In Bäcklund, P, Häkli, J. & Schulman, H. (eds.): Kansalaiset kaupunkia kehittämässä (Citizens in urban development). Tampere University Press, Tampere.