Field of science
Address
P.O 24 (Unioninkatu 40)
00014 University of Helsinki

Opetan kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa saksasta suomeen kääntämistä. Tutkimusalueeni on käännöstiede, ja olen käännöstieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Teen tutkimusta oikeustulkkauksesta, erityisesti kehollisen vuorovaikutuksen merkityksestä tulkatussa oikeudenkäynnissä. Olen humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion jäsen.

Recent notifications

Kesälomalla heinäkuussa.

RSS Feed

No results.