Address
P.O 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 University of Helsinki

Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteen koulutusohjelma Hajautetun opetuksen käytäntöjen kehittäminen ja yhtenäistäminen, tenttien sähköistämiseen ja Optimen käyttöönottoon liittyvät tehtävät