People finder

Stefan
Sjöblom

Field of science
Address
PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 University of Helsinki

Toimin kunnallishallinnon professorina. Olen taustaltani hallinto- ja organisaatiokysymyksiin suuntautunut valtiotieteilijä

Recent notifications


RSS Feed

No results.