People finder

Sanna
Tanskanen

Address
P.O 9 (Siltavuorenpenger 3A)
00014 University of Helsinki

Avoin yliopisto Avoimen yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintojen opintotarjonnan koordinointi, opintojen suunnittelu ja yhteistyö koulutusohjelman kanssa