People finder

Marjaana
Seppänen

Field of science
Address
P.O 42 (Unioninkatu 33)
00014 University of Helsinki

Olen toiminut sosiaalityön professorina Helsingin yliopistossa syksystä 2015 alkaen. Tutkimusintressini liittyvät vanhenemiseen ja vanhussosiaalityöhön. Minua kiinnostavat sosiaaliset suhteet, hyvinvointi ja syrjäytyminen sekä palvelujen merkitys vanhojen ihmisten elämässä, myös kuoleman lähestyessä.

Recent notifications


RSS Feed

No results.