Field of science
Address
P.O 9 (Siltavuorenpenger 3A)
00014 University of Helsinki

Projektipäällikkö, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA & Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO Projekteja: – KAARO-verkosto – Oppiminen, ryhmittely, arviointi ja hyvinvointi joustavilla oppimisalueilla – Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA – Adaptiivisen oppimisvalmiuskokeen ja digitaalisten kokeiden kehittäminen

Recent notifications


RSS Feed

No results.