People finder

Amy
Jägerskiöld

Address
P.O 16 (Snellmaninkatu 12)
00014 University of Helsinki

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Statsvetenskapliga fakulteten - Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, ledningsgruppens sekreterare - Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper Sakkunnig i utbildningsärenden: undervisningsplanen, undervisningsprogrammet, schemaläggning, studierådgivning samt andra administrativa uppgifter.