Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 35 000 tutkinto-opiskelijaa.

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluva tietojenkäsittelytieteen osasto (https://www.helsinki.fi/fi/tietojenkasittelytiede) on alallaan Suomen johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen osasto hakee 1-2

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN YLIOPISTONLEHTORIA

Tehtävät täytetään vakinaisesti tai määräaikaisesti osaston harkinnan ja valittavaksi tulevien hakijoiden kanssa käytävien keskustelujen pohjalta sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Työtehtävät:
Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu laaja-alaisesti tietojenkäsittelytieteen suomenkielinen opetus tietojenkäsittelytieteen kandi- ja maisteriohjelmissa sekä tietojenkäsittelytieteen englanninkielinen opetus monitieteisessä, englanninkielisessä Bachelor’s Programme in Science -kandiohjelmassa (https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/science). Tehtävään kuuluu myös opetuksen kehittäminen näissä ohjelmissa yhdessä muiden opettajien kanssa. Tehtävän opetusalaan kuuluu erityisesti ja laaja-alaisesti kandiohjelman opintojaksot, mutta toivomme hakijalta valmiuksia myös ohjelmistotekniikan ydinaineksia (esimerkiksi ohjelmointikielet ja niiden kääntäjät, ohjelmistoalustat ja -kehykset) käsittelevän syventävän kurssin opettamiseen maisteriohjelmassa.

Tehtävään kuuluu myös muita erikseen määriteltäviä opetustehtäviä, kuten esimerkiksi opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen. Lisäksi tehtävään liittyy olennaisena osana mahdollisuus tutkia ja kehittää oppimisympäristöjä sekä niiden taustalla olevia teknologioita ja oppimisanalytiikan työkaluja.

Valintakriteerit:
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta alan tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Lisäksi otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen vaatimuksesta voidaan ilman erillistä hakemusta vapauttaa ulkomaalainen, ei-syntyperäinen Suomen kansalainen tai hakija, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä.

Palkkaus:
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmään, ja kokonaispalkka on noin 4000 – 4500 euroa kuukaudessa.

Hakeminen:
Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta.

Liitä hakemukseesi seuraavat dokumentit yhtenä PDF-tiedostona:

• hakemuskirje, jossa kuvailet kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi tehtävään (1-2 sivua)
• tiedekunnan ohjeistuksen mukainen yliopistoportfolio (ks. https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/ti...).

Hakuaika tehtävään päättyy 18.04.2021.

Lisätietopyynnöt:
Lisätietoja antavat

• professori Mikko Koivisto, puh. +358 50 319 9250, mikko.koivisto(at)helsinki.fi
• yliopistonlehtori Kjell Lemström, puh. +358 40 673 4825, kjell.lemstrom(at)helsinki.fi

Due date

18.04.2021 23:59 EEST