Research Areas

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (Krimo) harjoitetaan rikollisuutta, seuraamusjärjestelmää, oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä oikeusoloja koskevaa tutkimusta ja seurantaa. Tutkimus- ja seurantatoiminnassa yhdistyvät yhteiskuntatieteelliset sekä oikeudelliset kysymyksenasettelut sekä erilaiset tutkimusmenetelmät.