Urban Lunch Hour

Photo of a seagull catching a piece of bread

Welcome to the URBAN LUNCH HOUR!

Urban Lunch Hour is a meeting of urban researchers from multidisciplinary backgrounds. During each session, researchers will get to hear two presentations about current urban research from organizing institutions. Presentations and discussions are held in English and in Finnish. During the presentation, there will be time and possibility for questions and comments about the impact of research results on the city and society development on a wider scale.

By Urban Lunch Hour, our goal is to gather urban researchers of the Helsinki Urban Region together to network and share their expertise and ideas. Our aim is to increase the fruitful communication between researchers and strengthen peer support among researchers within urban themes and different methods.

Past Urban Lunch Hour seminars

The event is or­gan­ized by:

Helsinki Institute of Urban and Regional Studies (Urbaria), Urban Research and Statistics Unit (City of Helsinki) , Association of Finnish Municipalities and  Aalto Living+ platform (Aalto University).

Autumn 2021 programme

26.10 Väestönmuutokset ja kaupungistuminen korona-aikana (from 12.00 to 13.30) in Finnish

Hosted by Katja Vilkama, Urban Research and Statistics Unit (City of Helsinki)

Link to the seminar: https://helsinki.zoom.us/j/63436144982

Helsingin muuttoliike koronan aikana, Harri Sinkko, senior researcher, City of Helsinki

Helsingin väestönkasvu on perustunut viimeisen vuosikymmenen ajan voimakkaasti muuttoliikkeeseen. Muuttovoittoa on tullut sekä Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta että ulkomailta. Vuonna 2020 muuttoliikkeessä tapahtui kuitenkin muutos, jonka seurauksena kaupungin väestönkasvu pieneni huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Esityksessä tarkastellaan Helsingin ulkoisen muuttoliikkeen rakennetta viime vuosina Tilastokeskuksen aineistojen pohjalta ja pohditaan tulevaisuuden kehitysnäkymiä erityisesti ennustamisen näkökulmasta.

During the recent decades, the population growth of Helsinki has been mainly driven by migration. The city has gained migrant flows both from other Finnish municipalities and from abroad. However, the migration flows changed rapidly in 2020, resulting in a noticeable reduction in the growth rate. In this presentation, I analyse the migration flows into and from Helsinki in recent years, based on data from Statistics Finland, and consider future pathways in population forecasts.

Havaintoja nettomuuttoliikkeestä korona-aikana, Olli Lehtonen, Special reseacher, Natural Resources Institute Finland

Koronapandemian aikana entistä suurempi osa ihmisistä asui monipaikkaisesti useammassa kuin yhdessä asunnossa ja työskenteli paikasta riippumattomasti etäällä varsinaisesta työpaikastaan. Tässä esityksessä tarkastellaan, miten muutokset asumisen ja työnteonpaikoissa koronapandemia aikana ovat vaikuttaneet nettomuuttoliikkeeseen Suomessa. Esityksessä tarkastellaan Tilastokeskuksen aineiston pohjalta nettomuuttoliikkeen kunnittaista trendiä ja sen maantieteellistä pulssia, mutta myös tilastollisen mallinnuksen tuloksia siitä, miten nettomuuttoliikevirtojen selitysmallit muuttuivat pandemian aikana ja sen eri vaiheissa. Tehdyt havainnot viittaavat siihen, että aluekehityksen väestöä keskittävät trendit voivat ainakin tilapäisesti muuttua digitalisaation ja etä- ja joustotyön yleistyessä. 

9.11. Crime and safety in cities (from 12.00 to 13.30)

Hosted by Iiris Koivulehto, University of Helsinki

Link to the seminar: https://helsinki.zoom.us/j/65018337490

Associations of neighborhood disadvantage with criminal behaviour: Between-within analysis in Finnish registry data, Postdoctoral researcher Jaakko Airaksinen

Safety in Helsinki: safety in light of Helsinki safety survey and crime statistics, Katariina Kainulainen-D'Ambrosio, Specialist, City of Helsinki

23.11. Kestävät kunnat (from 12.00 to 13.30)

Hosted by Tuula Jäppinen, the Association of Finnish Municipalities

Link to the seminar: https://helsinki.zoom.us/j/68696262106

Minkälaisia ovat uudet kestävät kunnat?, Ville Nieminen, the Association of Finnish Municipalities

Kestävä kuntajohtaminen, Anni Jäntti, University of Tampere

7.12. Asukastieto kaupunkisuunnittelun prosesseissa

Hosted by Aalto University 

Link to the seminar: https://helsinki.zoom.us/j/65856119589

Can Big Data support urban planning?, Postdoctoral researcher Christoph Fink, University of Helsinki

For more information, please contact:

University of Helsinki, Helsinki Institute of Urban and Regional Studies (Urbaria)
Iiris Koivulehto, Liaison Manager
+358(0)40 564 9886, iiris.koivulehto@helsinki.fi