Research

urbaria Summaries

Teemu Kemppainen, Asumisloukku - yleinen kokemus ja mahdollinen terveysriski

Terhi Ainiala, Maalaisten Hesa ja syntyperäisten Stadi: slanginimien käyttö verkkokeskusteluissa

Pia Olsson & Jenni Rinne, Suhde kaupunkiin rakentuu tunnereaktioille 

Mia Hyödynmaa, Yhteisasuminen rikkoo asumisen normeja ja mahdollistaa laadukkaampaa asumista

Juho Hänninen, Omaehtoisen musiikin paikkoja 2000-luvun Helsingissä

Oona Myllyntaus & Sari Karttunen, Passiivisia käyttöarvoja ja sosiaalisia vaikutuksia: Taiteen taloudellisen kokonaisarvon tunnistaminen aluerakentamisessa

Elias Willberg, Maria Salonen & Tuuli Toivonen: Kaupunkipyöristä kerättävä tieto tukee kestävän liikkumisen tavoittelua

Pasi Mäenpää & Maija Faehnle: Kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa

Elias Willberg, Olle Järv, Tuomas Väisänen & Tuuli Toivonen: Yleistyvä monipaikkainen asuminen on huomioitava kriisinhallinnassa

Isabel Ramos Lobato & Heike Hanhörster: Housing companies and the (re)production of socio-
spatial inequality in German cities

Laura Kolbe & Matti O. Hannikainen: Suomen kuntakehityksen ja kaupungistumisen pitkä linja 

Sofie Henricson: Aktivismi Helsingin katukuvassa

Mari Vaattovaara, Sini Saarimaa & Sofie Pelsmaker: Uusien mikroasuntojen tuotanto on Suomessa kestämättömän suurta

John Allen, Johan Kotze & Heikki Setälä: Dogs have big impacts on soils in city parks

 

Research reports 

Anna Zhelnina, Civic participation in urban development

Yu-Shan Tseng, Can algorithms create fairer and more just practices in urban policy-making?

Age Poom, Joose Helle and Tuuli Toivonen, Journey planners can promote active, healthy and sustainable urban travel

Isabel Ramos Lobato, School segregation in urban context: socio-spatial dynamics and educational inequalities (

Nilay Kilinç, The Emergence of New Talent in Town: Highly-Skilled Migrants in Helsinki