Hyvinvointia huippututkimuksesta

Maanantaina 30.10.2017 klo 16:30 - 18:00 
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)

KATSO TILAISUUDEN TALLENNE TÄÄLTÄ!

Maitohappobakteeriyhteisö, lituruohon stressi ja mitokondriot ovat Helsingin yliopistossa huippututkimuksen kohteena -mutta miksi? Miten tällainen huippututkimus auttaa edistämään hyvinvointiamme? Mitä annettavaa Helsingin yliopiston uudella tutkimuskeskuksella HiLIFElla on tavalliselle suomalaiselle?

Tule Tiedekulmaan kuuntelemaan Helsingin yliopiston huippututkijoiden alustuksia ruuasta, ympäristöstä ja terveydestä sekä seuraamaan ja osallistumaan paneelikeskusteluun, jossa tutkijat yhdessä apulaispormestari Sanna Vesikansan kanssa pohtivat huippututkimuksen merkitystä hyvinvoinnille.

Tapahtuma on osa Helsingin Yliopiston uuden Life Science alan tutkimuskeskuksen HiLIFEn avajaisviikon ohjelmaa.

Tiedealustukset

Professori Johanna Björkroth "Miksi mikrobit edelleen haastavat ruokaturvallisuuttamme"
Professori Jaakko Kangasjärvi "Kasvisolujen viestinvälittäjät"
Akatemiaprofessori Anu Wartiovaara "Solujen energia-aineenvaihdunnan tutkimus antaa avaimia täsmähoitoihin"

Paneelikeskustelu 

Mukana Apulaispormestari Sanna Vesikansa. Mikä on huippututkimuksen rooli hyvinvoinnissa? Millainen tutkimus kasvattaa hyvinvointia? Mitä tutkimusta tulisi tukea? 

Johanna Björkroth on Elintarvikehygienian professori Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden johtavia asiantuntijoita tutkimusaiheenaan erityisesti pilaantumista aiheuttavien mikrobien genetiikka ja aineenvaihdunta sekä mikrobiyhteisöt. Vuosina 2008–2014 Hän vastasi yliopiston tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksesta vararehtorina.

Jaakko Kangasjärvi on Kasvibiologian professori Helsingin Yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusryhmänsä kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kasvien stressikokemukset ja niihin liittyvä solutason viestintä, jossa reaktiivisilla happiyhdisteillä on merkittävä rooli. Hän on kansallisen Primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikön varajohtaja ja yksi maailman viitatuimmista kasvitieteilijöistä.

Anu Wartiovaara on Suomen Akatemian akatemiaprofessori ja Kliinisen molekyylilääketieteen professori Helsingin Yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän johtaa molekyylineurologian tutkimusohjelmaa. Hänen tutkimuskohteenaan ovat solunsisäisten energiaa tuottavien soluelinten, mitokondrioiden, toiminnan häiriöt.  Tutkimus keskittyy erityisesti solujen ja mitokondrioiden sisäiseen kommunikaatioon ja näiden väliseen vuorovaikutukseen eri kudoksissa laajemmassa mittakaavassa.

Helsinki Institute of Life Science, HiLIFE, on uusi Life Science alan tutkimuskeskus, jonka myötä Helsingin Yliopisto pyrkii luomaan kansainvälisesti rahoitusta, tutkijoita ja opiskelijoita houkuttelevan huippututkimuksen ympäristön ja vahvistamaan asemaansa maailman kärkijoukossa. Life science eli elämäntieteet pitää sisällään laajan kirjon biologiaan liittyviä tieteitä sekä näihin liittyvää poikkitieteellistä tutkimusta, joiden huippuosaajia eri kampuksilla HiLIFE tukee ja tuo yhteen kehittämään ratkaisuja suuriin haasteisiin terveyden, ruoan ja ympäristön aloilla. HiLIFE myös edistää innovaatioita ja tutkimustiedon vaikuttavuutta yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

HiLIFE Lift up image