Opinto-oikeuden palauttaminen

Opiskelija (perus- tai jatko-opiskelija), joka ei ilmoittautumisaikana ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi, menettää tutkinnonsuoritusoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta opinto-oikeuden palautus -lomakkeella.

Ilmoittautumisen laiminlyöneet ja opinto-oikeutensa menettäneet kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat hakevat tutkinnon suoritusoikeuden palauttamista täyttämällä ”Hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi” -lomakkeen ja liittämällä siihen opintosuunnitelman sekä opiskelijarekisteriotteen tai muun selvityksen suoritetuista opinnoista.

Tämä hakemus koskee ainoastaan menetetyn opinto-oikeuden palauttamista, ei uusien opinto-oikeuksien myöntämistä. Toisin sanoen hakijalla on täytynyt olla opinto-oikeus, jonka palauttamista hän nyt hakee.

Uudelleenkirjoittautumismaksu: 35 € / tutkinnonsuoritusoikeus

Hakemuksen palautus liitteineen:

  • Perustutkinto-opiskelijat: Siltavuoren opiskelijapalveluihin (PL 9, 00014 Helsingin yliopisto tai käyntiosoite Siltavuorenpenger 5 A, K1-kerros). Lisätietoja siltavuori-student@helsinki.fi.
  • Jatko-opiskelijat: Siltavuoren opiskelijapalveluihin PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A), 00014 Helsingin yliopisto. Lisätietoja edu-research@helsinki.fi.