Lisäaika

Lisäaika erillisiin opintoihin

Määräaikaisiin erillisiin opintoihin voit hakea lisäaikaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa oheisella e-lomakkeella. Erillisillä opinnoilla tarkoitetaan tässä ei-tutkintoon johtavaa koulutusta henkilöille, joilla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa Helsingin yliopistossa.

Lomakkeen löydät täältä.

Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, lisäajan hakemuslomake löytyy opiskelijan ohjeista.