Kriminologian päivät 2021

Suomen Kriminologisen Yhdistyksen Kriminologian päivät ovat kriminologisen tutkimuksen kotimainen päätapahtuma. Vuoden 2021 päivät järjestetään 24.-25. toukokuuta. Päivien yhteydessä pidetään myös vuotuinen Veli Verkko -luento.

Kriminologian päivien juuret juontavat Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämispäiviin. Vuonna 2018 niiden nimeksi muutettiin Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät, kun Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti tuli mukaan järjestelyihin. Tuolloin Vantaalla pidettyjen päivien loppuyhteenvedossa professori Janne Kivivuori ehdotti kriminologian tieteenalayhdistyksen perustamista, ja päivien kytkemistä jatkossa osaksi tieteellistä yhdistystoimintaa. Vuonna 2019 perustettiin Suomen Kriminologinen Yhdistys ry, joka kokoaa kriminologian tutkijat ja käyttäjät alan tieteellisen toiminnan ja kehittämisen pariin. Yhdistys otti keskeiseksi tehtäväkseen Kriminologian päivien järjestämisen.

Kriminologia on empiirinen tieteenala, joka tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Reaktioilla tarkoitetaan laajasti epävirallista ja virallista kontrollia. Temaattisesti päivät kattavat koko kriminologian kirjon, niin teoreettisesti kuin metodisestikin. Seuraamusten ja rikosseuraamusalan tutkimus ovat siten edelleen huomion kohteena.

Kriminologian päivien pääjärjestäjät ovat Suomen Kriminologinen Yhdistys ry sekä Helsingin yliopisto ja sen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Päivät toteutetaan yhteistoiminnassa Rikoksentorjuntaneuvoston, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Kriminologian päivien järjestelyistä vastaa tieteellinen järjestelytoimikunta:

Janne Kivivuori, kriminologian professori, Helsingin yliopisto (pj.)

Mikko Aaltonen, kriminologian professori, Itä-Suomen yliopisto

Noora Ellonen, YTT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Inka Järvikangas, VTK, kriminologian perustutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto

Hannu Kiehelä, KT, johtaja, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Aarne Kinnunen, VTT, pääsihteeri, Rikoksentorjuntaneuvosto

Tapio Lappi-Seppälä, Rikosoikeuden ja kriminologian professori, Helsingin yliopisto (varajäsen: tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen, Helsingin yliopisto)

Henrik Linderborg, kriminologian dosentti, Turun yliopisto

Atte Oksanen, sosiaalipsykologian professori, Tampereen yliopisto

Karoliina Suonpää, VTM, kriminologian tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto (varajäsen: Maiju Tanskanen, VTM, kriminologian tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto)

                                                                                                         

 

 

# Kriminologia2021

Logo of Twitter