Call for papers

 

Työryhmien ja abstraktien ehdottaminen on päättynyt. Järjestelytoimikunta ilmoittaa esitysten hyväksymisestä 15.4., ja Kriminologian päivien tarkentunut ohjelma julkaistaan viimeistään 26.4.

 

Esityksiä toivotaan laaja-alaisesti kriminologian eri alueilta, kattaen sekä käyttäytymisen että kontrollin tutkimuksen, ja kriminologian koko metodologisen ja teoreettisen kirjon. Sekä perustutkimusta että soveltavaa arviointitutkimusta voi esitellä. Kullakin työryhmälle on varattu 75 minuuttia aikaa. Ryhmä koostuu kolmesta esityksestä ja keskusteluun käytetystä ajasta. Yksittäinen esitys voi olla korkeintaan 20 minuutin pituinen. Esitysten ja niitä kuvaavien abstraktien tulee olla suomen- tai ruotsinkielisiä. Järjestelytoimikunta voi antaa Suomessa oleskelevalle ulkomaiselle kriminologille oikeuden pitää esityksensä englanniksi.

Esitysten tarjoaminen Kriminologian päiville tapahtuu kahdella tavalla: 

(1) Kokonaisen työryhmän submittointi. Tämä sopii isommille tutkimushankkeille, tutkimusryhmille tai samaa aineistoa, menetelmää tai teoreettista perspektiiviä käyttäville. Ehdottamalla kokonaista työryhmää varmistat, että ryhmästä muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Työryhmäehdotuksen jättää ryhmän puheenjohtaja, jonka tulee etukäteen sopia alustajien kanssa yhteisen ryhmän muodostamisesta. Puheenjohtajalla voi olla oma esitys ryhmässään, mutta se ei ole välttämätöntä.

Työryhmäabstraktin pituus ilman otsikkoa ja kirjoittajatietoja saa olla enintään 200 sanaa. Tiivistelmän ensimmäiselle riville tulee työryhmän yleisotsikko. Tämän jälkeen kirjoitetaan puheenjohtajan nimi sekä työryhmän alustusten kirjoittajat ja heidän alustustensa otsikot. Liitä tekijöiden nimien yhteyteen myös oppiarvot ja työpaikat. Sen jälkeen kirjoitetaan varsinainen abstrakti. Siitä tule käydä ilmi työryhmän temaattinen yhtenäisyys, esimerkiksi yhteinen tutkimushanke, -kohde tai -menetelmä tai teoreettinen perspektiivi.

Työryhmän puheenjohtajan tulee jättää kaikkien työryhmän alustajien abstraktit samalla lomakkeella.

(2) Yksittäisen esityksen submittointi. Järjestelytoimikunta muodostaa työryhmät hyväksyttyjen abstraktien perusteella ja nimeää yhden työryhmän alustajista ryhmän puheenjohtajaksi.

Abstraktin pituus ilman otsikkoa ja kirjoittajatietoja saa olla enintään 200 sanaa. Ensimmäiselle riville tulee työn otsikko. Tämän jälkeen kirjoitetaan tekijän tai tekijöiden nimet, oppiarvot ja työpaikat. Sen jälkeen kirjoitetaan varsinainen abstrakti. Käytä abstraktia jäsentävinä väliotsakkeina, soveltuvin osin, seuraavia sanoja: tausta, tutkimuskysymys, aineisto, menetelmä, tulokset ja johtopäätös. Mikäli tutkimuksesi on empiirinen, ilmoita aineisto-kohdassa aineiston nimi ja havaintoyksikköjen määrä, esim. ”Aineisto: Kansallinen rikosuhritutkimus 2018 (N=6982)” tai ”Aineisto: väkivaltatyön asiakkaiden laadulliset haastattelut (N=7)”.

Ei sinänsä ole kiellettyä laatia abstraktia tutkimussuunnitelmasta. Pääsääntöisesti etusijalla ovat kuitenkin esitykset, joissa esitetään tutkimuksen alustavia tai lopullisia tuloksia. Esitys voi kuvata myös kehityshanketta, jos siihen liittyy tutkimuksellinen arviointi ja esityksessä kuvataan arvioinnin tuloksia.

 

Ota yhteyttä: kriminologia2021@helsinki.fi
 

 

# Kriminologia2021

Logo of Twitter