IV Hyvinvointioikeuden päivät

IV Hyvinvointioikeuden päivät
Helsinki, 12.-13.8.2021
Helsinki, 12.-13.8.2021

IV Hyvinvointioikeuden päivät, 12.-13.8.2021, Helsingin yliopisto, Porthania

Päivien lähtökohtana on ihmiselämän koko kirjo; lapset, vanhukset/ikääntyneet, vammaiset –  kaikkiin ryhmiin liittyy kiinnostavia ihmisoikeusongelmia. Yhteisenä lähtökohtana kaikkien kohdalla itsemääräämisoikeus, jokaista yksilöä on kuultava hänen omassa asiassaan. Tämä näkökulma korostuu etenkin Sanna Aholan ja Pauli Rautiaisen esityksissä ensimmäisenä päivänä ja toisena päivänä Virve Toivosen ja Niina Junttilan esityksissä.

Myös sukupolvien väliset suhteet, tavallisesti lapset suhteessa vanhempiin, mutta myös lasten ja isovanhempien väliset suhteet, ovat esillä. Tuoretta tutkimustietoa poliittisen osallistumisen periytymisestä ja etenkin isovanhempien roolista siinä esittää Hanna Wass.

Hyvinvointioikeuden päivien tavoitteena on olla monitieteinen, eri alojen tutkijoiden tapaaminen.  Työryhmät tarjoavat mahdollisuuden eri alojen tutkijoille tulla alustamaan tutkimuksistaan ja keskustelemaan ajankohtaisista tutkimusteemoista.  Työryhmien teemoina ovat Access to justice (pj. Kaijus Ervasti ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen), Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet (pj. Maija Dahlberg ja Maija Aalto-Heinilä), Terveyteen liittyvät perus- ja ihmisoikeudet (pj. Liisa Nieminen), ja Metodityöryhmä (pj. Aura Kostiainen ja Pauli Rautiainen).

Työryhmissä alustamisesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä ryhmien puheenjohtajiin, joiden sähköpostiosoitteet löytyvät työryhmien esittely -kohdasta.  Tämä tulisi tehdä kesäkuun loppuun mennessä.  Puheenjohtajat valitsevat alustajat.

Tapahtuma on väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille erinomainen tilaisuus esitellä omaa tutkimustaan ja saada palautetta muiltakin kuin työnohjaajaltaan samoin verkostoitua muitten tutkijoitten kanssa. Myös varttuneempien tutkijoiden toivotaan osallistuvan työryhmien työskentelyn, joko omalla esityksellä tai kommentoijina.

Ei osallistumismaksua. Tervetuloa!